Warlock

Odznaka za przerobienie wszystkich materiałów z malowania Mastera of Possession.

Odinson

Odznaka za przerobienie wszystkich materiałów z malowania Varanian Guarda.

Samurai-ko

Odznaka za przerobienie wszystkich materiałów z malowania Azumi.

Rogacz

Odznaka za przerobienie wszystkich materiałów z malowania Ogroida.

Green iz besd

Odznaka za przerobienie materiałów z malowania Orka.

Macki

Odznaka za przerobienie wszystkich materiałów o Gutrocie.

In the shadows

Odznaka za przerobienie wszystkich materiałów o wampirach.

Courage

Odznaka za pierwszą publikację pracy na feedback.