Odznaka za przerobienie materiałów z malowania Orka.