Odznaka za przerobienie wszystkich materiałów z malowania Varanian Guarda.