Odznaka za przerobienie wszystkich materiałów z malowania Ogroida.