Odznaka za przerobienie wszystkich materiałów z malowania Mastera of Possession.